Persoonsgegevens
Bijvoorbeeld 'de', 'van' of 'van de'.
Uw geboortedatum als volgt invullen: DD/MM/JJJJ.
Top
Adres

Wordt automatisch gevuld bij opslaan

Een eventueel achtervoegsel van uw huisnummer (bijvoorbeeld 'a', 'b' of 'bis').
Top
Contactgegevens
Onderstaand kunt u aangeven welke reguliere mailings u wenst te ontvangen. Dit e-mail adres wordt gebruikt ten behoeve van de jaarlijkse factuur. Ook aankondigingen van toertochten worden naar dit e-mailadres verstuurd, daarbij wordt verwezen naar het forum.
Top
Financiële gegevens
Wordt u later in het kalenderjaar lid? Dan betaalt u naar rato voor dat jaar! Bijvoorbeeld: wordt u in mei lid? Dan betaalt u per 1 juni. Dat betekent dat het lidmaatschap u maar € 14,58 kost. Het jaar erop betaalt u pas € 25,-.
Contributie kan uitsluitend op basis van incasso worden voldaan.
Door het invullen van uw bankrekening en het akkoord gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de FJR-Club verklaart u tevens akkoord te gaan met de incassering van verschuldigde contributie.
Top
Mailings
Top
Aanvullende gegevens

01/01/2024

Uw lidmaatschap gaat na aanmelding direct in. De hier vermelde ingangsdatum betreft de datum vanaf wanneer de contributie berekend zal worden; dit is altijd de eerste van de volgende maand.
Vul hier het lidnummer in van uw partner en wordt partnerlid. U betaalt dan geen € 25,- maar € 15,- per jaar.
Vul hier het kenteken van uw motor in.
(Om lid te worden van de club is het noodzakelijk een Yamaha FJR in eigendom te hebben dan wel het vruchtgebruik er van te hebben)
Al lid van ons forum? Vul hier dan de gebruikersnaam in waarmee u inlogt op het forum van de FJR-Club.
Top
Disclaimer
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben en ga akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de FJR-Club.
Ik heb de privacyverklaring gelezen en weet wat de FJR-Club met de hierboven ingevulde gegevens doet of gaat doen.
Top