Persoonsgegevens
Bijvoorbeeld 'de', 'van' of 'van de'.
Uw geboortedatum als volgt invullen: DD/MM/JJJJ.
Top
Adres

Wordt automatisch gevuld bij opslaan

Een eventueel achtervoegsel van uw huisnummer (bijvoorbeeld 'a', 'b' of 'bis').
Top
Contactgegevens
Wilt u informatie van ons ontvangen? U heeft de keuze uit:
  • Geen mailing: U ontvangt geen mailings.
  • Alleen per post: U ontvangt alleen mailings per post.
  • Alleen per e-mail: U ontvangt alleen mailings per e-mail.
  • Zowel post als e-mail: U ontvangt zowel e-mail als post.

    Onderstaand kunt u aangeven welke reguliere mailings u wenst te ontvangen. Aankondigingen van toertochten worden uitsluitend per mail verzonden.
Top
Financiële gegevens
Word u later in het kalenderjaar lid? Dan betaalt u naar rato voor dat jaar! Bijvoorbeeld: word u in mei lid? Dan betaalt u per 1 juni. Dat betekent dat het lidmaatschap je maar € 14,58 kost. Het jaar erop betaalt u pas € 25,-. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,-.
Contributie kan uitsluitend op basis van incasso worden voldaan.
Top
Mailings
Top
Aanvullende gegevens

01/01/2019

Uw lidmaatschap gaat na aanmelding direct in. De hier vermelde ingangsdatum betreft de datum vanaf wanneer de contributie berekend zal worden; dit is altijd de eerste van de volgende maand.
Vul hier het lidnummer in van uw partner en wordt partnerlid. U Betaald dan geen € 25,- maar € 15,- per jaar en bent geen inschrijfgeld verschuldigd.
Vul hier het kenteken van uw motor in.
Vul hier de gebruikersnaam in waarmee u inlogt op het forum van de FJR-Club.
Top
Actie
In verband met het 15-jarig jubileum van de FJR-Club kunt u gebruik maken van de actie: Gratis lidmaatschap voor het eerste jaar indien u uw motor gekocht heeft bij een Yamaha dealer. Zie de voorwaarden op onze website
Top
Disclaimer
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben en ga akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de FJR-Club. Ik heb de privacyverklaring gelezen en weet wat de FJR-Club met de hierboven ingevulde gegevens doet of gaat doen.
Top